Agenda

Bekijk hier de aankomende vergaderingen en andere evenementen van SER Brabant.

Read More

Organisaties

Hier vindt u een overzicht van de organisaties die zitting hebben in SER Brabant.

Read More

Laatste nieuws

Wilt u meer weten over het laatste nieuws van SER Brabant? Lees Hier onze Laatste nieuws.

Read More

Over SER Brabant

De Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant adviseert het provinciaal bestuur over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. De Raad is in 2006 opgericht op grond van een instellingsbesluit van Provinciale Staten en wordt gefinancierd door de landelijke SER en de provincie Noord-Brabant.
SER Brabant brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over vraagstukken die rechtstreeks of door hun uitwerking van belang zijn voor de sociaal-economische ontwikkeling in Brabant. De advieswerkzaamheden worden voor het grootste deel bepaald door de jaarlijkse Kaderbrief van het College van Gedeputeerde Staten respectievelijk de Kennis- en Onderzoeksagenda.

In de Brabantse SER hebben zitting vertegenwoordigers van de organisaties van ondernemers (BZW, MKB Nederland, ZLTO) en werknemers (FNV, CNV, vakbond De Unie).

Online Wife 2019
Exactly how may Filipino-brides assist you obtain the most ideal Eastern mail order bride At Filipino-brides, you may locate a
Read more.
Online Wife 2019
Exactly how may Filipino-brides assist you obtain the most ideal Eastern mail order bride At Filipino-brides, you may locate a
Read more.
Top Advice on How to Start a Research Paper Apa
Any conclusion includes a couple elements, so you may select unique approaches depending upon your agenda and the paper
Read more.
uide to Nursing Middle Range Theories If you believe the theory is very great then tell us why. They vary
Read more.
Critical Parts of Complimentary Cover Page Maker Via the internet : APA, MLA, Chicago and ASA Format
The Do’s and Don’ts of Absolutely free Cover Page Maker On the internet: APA, MLA, Chicago and ASA Format Obviously,
Read more.
The Theories of Aging Nursing Chronicles
What to Expect From Theories of Aging Nursing? You are going to be able to supply genuine essay buy care
Read more.
The Biggest Myth About Eset 2019 Review Exposed
Their NOD32 antivirus will be today regarded all around the world to be a robust and even dependable security measure
Read more.
The Unadvertised Details Regarding Best Vpn for Android Most People Do Not Know About
When determining the very best VPN for Android os, you must be on the lookout for a pair points. Android
Read more.
WordPress Post 1562774798 9372082
t You Have to Know About Khan Academy Biology The Death of Khan Academy Biology Actually, some questions are part
Read more.
WordPress Post 1562774798 357181
as, Formulas and Shortcuts for Nursing Middle Range Theories The Fundamentals of Nursing Middle Range Theories Revealed There are a
Read more.