Agenda

Bekijk hier de aankomende vergaderingen en andere evenementen van SER Brabant.

Read More

Organisaties

Hier vindt u een overzicht van de organisaties die zitting hebben in SER Brabant.

Read More

Laatste nieuws

Wilt u meer weten over het laatste nieuws van SER Brabant? Lees Hier onze Laatste nieuws.

Read More

Over SER Brabant

De Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant adviseert het provinciaal bestuur over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. De Raad is in 2006 opgericht op grond van een instellingsbesluit van Provinciale Staten en wordt gefinancierd door de landelijke SER en de provincie Noord-Brabant.
SER Brabant brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over vraagstukken die rechtstreeks of door hun uitwerking van belang zijn voor de sociaal-economische ontwikkeling in Brabant. De advieswerkzaamheden worden voor het grootste deel bepaald door de jaarlijkse Kaderbrief van het College van Gedeputeerde Staten respectievelijk de Kennis- en Onderzoeksagenda.

In de Brabantse SER hebben zitting vertegenwoordigers van de organisaties van ondernemers (BZW, MKB Nederland, ZLTO) en werknemers (FNV, CNV, vakbond De Unie).

The Benefits of Borrowed Theories in Nursing Practice
Education is an indication of progress. Nurses must be knowledge workers with the capacity to analyze and synthesize data, states
Read more.
Most readily useful Website Builder computer computer computer software – We has analyzed dozens of internet site creation software out
Most readily useful Website Builder computer computer computer software – We has analyzed dozens of internet site creation software out
Read more.
Russian Mail Order Wife
Best 3 Russian Mail Order Bride Sites Slavic brides are actually recognized around the planet for their feminineness: the charm,
Read more.
Russian Mail Order Wife
Best 3 Russian Mail Order Bride Sites Slavic brides are actually recognized around the planet for their feminineness: the charm,
Read more.
How Are Solitary Russian Women Looking For American Husbands?
Are you in search for the right woman to be your wife? They say that a good partner is hard
Read more.
Die Grundlagen der Blog-Promotion | Mein Eigenen Blog Kostenlos Erstellen
Blog-Promotion-Ideen. Eigenen Blog Erstellen Kostenlos. In welchen vergangenen Jahren haben Jene vielleicht allen Blog-Beitrag veroeffentlicht und ihn einfach darüber hinaus
Read more.
hot russian brides 145 centimeters|4′ 9″ 148 centimeters|4′ 10″ 150 centimeters|4′ 11″ 153 centimeters|5″ 155 centimeters|5′ 1″ 158 centimeters|5′ 2″
Read more.
Explore The Subtle Aspect Of A Russian Bride
Profiles can only tell you so much. Most of the profiles you’ll see are fairly generic: “family values”, “kind and
Read more.
Ideas, Formulas and Shortcuts for Reference of Literary Terms
Style is an important bit of writing skills. Personal essays are often written in the exact first individual Pupils should
Read more.
15 approaches to Date effectively as being a Single Parent
15 approaches to Date effectively as being a Single Parent Everybody knows that dating is complicated under the very best
Read more.