Agenda

Bekijk hier de aankomende vergaderingen en andere evenementen van SER Brabant.

Read More

Organisaties

Hier vindt u een overzicht van de organisaties die zitting hebben in SER Brabant.

Read More

Laatste nieuws

Wilt u meer weten over het laatste nieuws van SER Brabant? Lees Hier onze Laatste nieuws.

Read More

Over SER Brabant

De Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant adviseert het provinciaal bestuur over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. De Raad is in 2006 opgericht op grond van een instellingsbesluit van Provinciale Staten en wordt gefinancierd door de landelijke SER en de provincie Noord-Brabant.
SER Brabant brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over vraagstukken die rechtstreeks of door hun uitwerking van belang zijn voor de sociaal-economische ontwikkeling in Brabant. De advieswerkzaamheden worden voor het grootste deel bepaald door de jaarlijkse Kaderbrief van het College van Gedeputeerde Staten respectievelijk de Kennis- en Onderzoeksagenda.

In de Brabantse SER hebben zitting vertegenwoordigers van de organisaties van ondernemers (BZW, MKB Nederland, ZLTO) en werknemers (FNV, CNV, vakbond De Unie).

The Start of Is Term Paper Writer Essay Legit
The Key to Successful Is Term Paper Writer Essay Legit Another feature to think about is the business’s knowledge of
Read more.
Ipad Kasino So it was actually very most undoubtedly a second
Popular Casinos Apple launched their very first apple iphone, the planet stood up back as well as saw. A brand-new
Read more.
The Secret to Gene Definition Biology
What You Don’t Know About Gene Definition Biology Somatic mutations that occur in one cell early in embryonic development may
Read more.
Websitebuilder .com possesses unsatisfactory invoicing strategies.
Note: I’ve discovered that websitebuilder .com possesses unsatisfactory invoicing strategies. Poor invoicing strategies as well as a mind-boggling site publisher-
Read more.
Dating Website Safety in Age of Technology Download the most
A prompt as well as quick and easy means to get in touch with FirstMet participants Browse Always possess one
Read more.
Methodological recommendations and tips for training course operate in specialty “Foreign Archeology”
Methodological recommendations and tips for training course operate in specialty “Foreign Archeology” Targets and content of this task for students
Read more.
Composing a phrase paper: choice of literary works, composing text and proofreading the work that is finished
Composing a phrase paper: choice of literary works, composing text and proofreading the work that is finished Focus on literary
Read more.
Top Guide of Biology Igcse Paper 6 Revision
The Debate Over Biology Igcse Paper 6 Revision You truly can deal with your enzymes. But they don’t have a
Read more.
What Absolutely Everyone Is Saying About Antivirus 2019
All the antivirus security software cannot be set up with various malware. Which has a lengthy historical past behind, Kaspersky
Read more.
The Recently Leaked Secret to What Is a Mole in Chemistry Disclosed
The Secret to What Is a Mole in Chemistry The very first step in solving one or more of these
Read more.