Agenda

Bekijk hier de aankomende vergaderingen en andere evenementen van SER Brabant.

Read More

Organisaties

Hier vindt u een overzicht van de organisaties die zitting hebben in SER Brabant.

Read More

Laatste nieuws

Wilt u meer weten over het laatste nieuws van SER Brabant? Lees Hier onze Laatste nieuws.

Read More

Over SER Brabant

De Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant adviseert het provinciaal bestuur over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. De Raad is in 2006 opgericht op grond van een instellingsbesluit van Provinciale Staten en wordt gefinancierd door de landelijke SER en de provincie Noord-Brabant.
SER Brabant brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over vraagstukken die rechtstreeks of door hun uitwerking van belang zijn voor de sociaal-economische ontwikkeling in Brabant. De advieswerkzaamheden worden voor het grootste deel bepaald door de jaarlijkse Kaderbrief van het College van Gedeputeerde Staten respectievelijk de Kennis- en Onderzoeksagenda.

In de Brabantse SER hebben zitting vertegenwoordigers van de organisaties van ondernemers (BZW, MKB Nederland, ZLTO) en werknemers (FNV, CNV, vakbond De Unie).

Cougar Dating Site Bewertung
You 400-201 test should know from the very beginning 400-201 test that Dahua 300-075 answer analysis is not a 400-201
Read more.
Excellent Online Dating Tips For Men
You 400-201 test should know from the very beginning 400-201 test that Dahua 300-075 answer analysis is not a 400-201
Read more.
Couples Dating Website
You 400-201 test should know from the very beginning 400-201 test that Dahua 300-075 answer analysis is not a 400-201
Read more.
One Hour Loans Loans Newer internet browsers guard you a lot
You’ll need to have to improve your internet browser to see this site properly. Types of Companies That Offer one
Read more.
Philippines Wife – review
5 Strongly Efficient Tips For Reaching Out To Ladies Would certainly you as if to picture what you aim so
Read more.
Philippines Wife – review
5 Strongly Efficient Tips For Reaching Out To Ladies Would certainly you as if to picture what you aim so
Read more.
Men and Heartbreak
Men and Heartbreak Acknowledging the stereotypes our society puts upon guys can assist us support guys through heartbreak. I’ve been
Read more.
Exactly What Makes Him Want to Make YOU Happy
Exactly What Makes Him Want to Make YOU Happy Have you been unwittingly maintaining a guy from making you delighted?
Read more.
Rumors, Deception and Antivirus for Windows 2019
Just selecting an anti virus isn’t enough. It’s possible to how to use antivirus not having on accessibility scanning, nevertheless,
Read more.
Avoid Poor Hair Days With Hair Extensions And Hair Extension Kits
A luxury Christmas hamper under the evergreen really does give you that magical feeling, wouldn’t you agree? Want to save
Read more.