Agenda

Bekijk hier de aankomende vergaderingen en andere evenementen van SER Brabant.

Read More

Organisaties

Hier vindt u een overzicht van de organisaties die zitting hebben in SER Brabant.

Read More

Laatste nieuws

Wilt u meer weten over het laatste nieuws van SER Brabant? Lees Hier onze Laatste nieuws.

Read More

Over SER Brabant

De Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant adviseert het provinciaal bestuur over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. De Raad is in 2006 opgericht op grond van een instellingsbesluit van Provinciale Staten en wordt gefinancierd door de landelijke SER en de provincie Noord-Brabant.
SER Brabant brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over vraagstukken die rechtstreeks of door hun uitwerking van belang zijn voor de sociaal-economische ontwikkeling in Brabant. De advieswerkzaamheden worden voor het grootste deel bepaald door de jaarlijkse Kaderbrief van het College van Gedeputeerde Staten respectievelijk de Kennis- en Onderzoeksagenda.

In de Brabantse SER hebben zitting vertegenwoordigers van de organisaties van ondernemers (BZW, MKB Nederland, ZLTO) en werknemers (FNV, CNV, vakbond De Unie).

Russian Women To Marry feel like sirens. Properly, just about.
Wearing your heels to take the rubbish out? Placing on total make-up only to bulge to the store? Yes, as
Read more.
The Newly Leaked Secrets to Biology Articles Disclosed
Most symbolic AI systems are astoundingly static. Carbon dioxide is just one of the significant air pollutants, so photosynthetic organisms
Read more.
One of the Most Ignored Answers for What Is Concentration in Chemistry
The War Against What Is Concentration in Chemistry Your own personal work environment plays a massive part in your capacity
Read more.
What You Don’t Know About Free Education Research Papers Could Be Costing to More Than You Think
After reading the thesis, there ought to be no doubt precisely what the research will be about. If you get
Read more.
A Easy Trick for Philosophy Research Topic Ideas Revealed
Trade journals and magazines associated with the subject are good areas to spot suggestions for your paper. Certainly,
Read more.
Unbiased Report Exposes the Unanswered Questions on Principles of Quantum Mechanics
Get the Scoop on Principles of Quantum Mechanics Before You’re Too Late Many employees wind up feeling that
Read more.
The Downside Risk of Principles of Quantum Mechanics That No One Is Talking About
The Most Popular Principles of Quantum Mechanics It’s possible to encode information. You can also make
Read more.
Magical Solutions to Nursing Theories and Conceptual Frameworks Discovered
Wow, there are lots of people here. Many people don’t like to stick out from the rest, therefore do not
Read more.
The Newly Leaked Secrets to Biology Articles Disclosed
Most symbolic AI systems are astoundingly static. Carbon dioxide is just one of the significant air pollutants, so photosynthetic organisms
Read more.
Just My Individuality Essay
I personally help to make friends and neighbors have a good laugh by accident. He previously acquired great power to
Read more.