Agenda

Bekijk hier de aankomende vergaderingen en andere evenementen van SER Brabant.

Read More

Organisaties

Hier vindt u een overzicht van de organisaties die zitting hebben in SER Brabant.

Read More

Laatste nieuws

Wilt u meer weten over het laatste nieuws van SER Brabant? Lees Hier onze Laatste nieuws.

Read More

Over SER Brabant

De Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant adviseert het provinciaal bestuur over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. De Raad is in 2006 opgericht op grond van een instellingsbesluit van Provinciale Staten en wordt gefinancierd door de landelijke SER en de provincie Noord-Brabant.
SER Brabant brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over vraagstukken die rechtstreeks of door hun uitwerking van belang zijn voor de sociaal-economische ontwikkeling in Brabant. De advieswerkzaamheden worden voor het grootste deel bepaald door de jaarlijkse Kaderbrief van het College van Gedeputeerde Staten respectievelijk de Kennis- en Onderzoeksagenda.

In de Brabantse SER hebben zitting vertegenwoordigers van de organisaties van ondernemers (BZW, MKB Nederland, ZLTO) en werknemers (FNV, CNV, vakbond De Unie).

The Fundamentals of Antivirus Ratings 2019 Revealed
As soon as you download Android Antivirus then you don’t have to be concerned about previously discussed things. VIPRE Antivirus
Read more.
Input BrabantAdvies voor bestuursakkoord
De provinciale verkiezingen zijn net geweest. In de komende weken wordt gewerkt aan een bestuursakkoord dat voor de komende jaren
Read more.
Duurzame landbouw- en voedselproductie
Op dinsdag 14 juli jl. is het briefadvies ‘Duurzame landbouw- en voedselproductie’ aangeboden aan het provinciebestuur. Met dit briefadvies willen
Read more.
Agenda 2015
In de Onderzoeks- en Adviesagenda 2015 zijn de door de Provincie aan de SER Brabant gevraagde adviezen vastgelegd.
Read more.
Vernieuwd adviesstelsel BrabantAdvies
Met ingang van 1 januari 2016 is BrabantAdvies formeel van start gegaan. BrabantAdvies is het onafhankelijk provinciaal advieshuis voor complexe
Read more.
MLT-advies: ‘Brabantse Groeiagenda; focus op innovatie en verbinden’
SER Brabant doet in dit MLT-advies handreikingen voor de nieuwe provinciale bestuursperiode.
Read more.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
Read more.