Op dinsdag 14 juli jl. is het briefadvies ‘Duurzame landbouw- en voedselproductie’ aangeboden aan het provinciebestuur. Met dit briefadvies willen SER Brabant, PRG en POC (BrabantAdvies) een impuls geven aan de transitie naar een duurzame landbouw. Eén van de belangrijkste vraagstukken voor Brabant, zoals kortgeleden nog is onderstreept in het nieuwe provinciale bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *