Agenda

Bekijk hier de aankomende vergaderingen en andere evenementen van SER Brabant.

Read More

Organisaties

Hier vindt u een overzicht van de organisaties die zitting hebben in SER Brabant.

Read More

Laatste nieuws

Wilt u meer weten over het laatste nieuws van SER Brabant? Lees Hier onze Laatste nieuws.

Read More

Over SER Brabant

De Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant adviseert het provinciaal bestuur over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. De Raad is in 2006 opgericht op grond van een instellingsbesluit van Provinciale Staten en wordt gefinancierd door de landelijke SER en de provincie Noord-Brabant.
SER Brabant brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over vraagstukken die rechtstreeks of door hun uitwerking van belang zijn voor de sociaal-economische ontwikkeling in Brabant. De advieswerkzaamheden worden voor het grootste deel bepaald door de jaarlijkse Kaderbrief van het College van Gedeputeerde Staten respectievelijk de Kennis- en Onderzoeksagenda.

In de Brabantse SER hebben zitting vertegenwoordigers van de organisaties van ondernemers (BZW, MKB Nederland, ZLTO) en werknemers (FNV, CNV, vakbond De Unie).

The New Angle On Best Pay Essay Writer Just Released
Never assume an inexpensive essay service might not have any excellent writers. With a trusted custom made essays are. You
Read more.
Alzheimer’s and CBD Research: Are Clients Waiting Around For Nothing?
Alzheimer’s and CBD Research: Are Clients Waiting Around For Nothing? Health Jane is really a site that is resourceful seeks
Read more.
Affiliate Marketing – 3 Enjoyable And Easy Ways To Promote Products
Some people will tell you that classified ads don’t work, but if they are not working how come people are
Read more.
Dating Websites Online For Seniors
Online relationship is becoming popular nowadays since people are embracing it. There are people who prefer to meet potential partners
Read more.
Buy A Wife
” is getting in touch with the right bride-to-bes. Pass on. My wife is actually a mind-blowing floral designer and
Read more.
The Honest to Goodness Truth on Private Internet Access Review
Private via the internet Access involves several assistance choices. Personal online Gain access to have fantastic set-up courses that are
Read more.
How One Travelled On the Cuckoos Nest altered psychiatry
Factors obtain complicated because her records from the haze simply I purchase progressively more crazy, rising inside the picture of
Read more.
Research Study with Barbara Ehrenreich’s Ethnic Bags Essay
Dinosaurs Are the Coolest.The epiphany took: I personally were recalled in which our mum under no circumstances presented a treatment
Read more.
A reliable Br >Educational products which help students and learners that are working academic success. Save your valuable time, effort
A reliable Br >Educational products which help students and learners that are working academic success. Save your valuable time, effort
Read more.
Detailed vs. Narrative Writing Options
The Hidden Truth About Detailed vs. Narrative Writing As a way to show you’ve studied distinct procedures released all over
Read more.